A Mosoni Német Származásúak Egyesülete 1991. június 13-án alakult. Az alakuló gyűlés a Haller János Általános Iskolában volt. Az egyesületet 1991. szeptember 23-án kelt végzéssel jegyezte be a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság.

Az egyesület első vezetősége a következő volt:
Dr. Varga Zsuzsanna elnök, 
Marcsik Miklósné elnökhelyettes, Holczinger Lajos titkár, Szalay Károly gazdasági felelős.

Ez a vezetőség volt 1995-ig, amikor is november 19-én megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat, s mivel Dr. Varga Zsuzsanna lett az önkormányzat elnöke, lemondott az egyesület elnöki tisztjéről és Popielek Éva lett az egyesület elnöke.

Közben meghalt Szalay Károly és Pfeffer Ferenc lett az egyesület gazdasági felelőse. Titkár továbbra is Holczinger Lajos volt.

Popielek Éva 1995-től 2004-ig volt az egyesület elnöke. Elnökhelyettese pedig Nagy-Cseréné Wagner Erzsébet lett. Időközben elhunyt Pfeffer Ferenc is és Börzsei Gyuláné lett a gazdasági felelős.

2004-től Holczinger Lajos az egyesület elnöke. Helyettese Nagy-Cseréné Wagner Erzsébet, majd Giffinger Mihály lett. Azonban Börzsei Gyuláné is meghalt. A gazdasági felelős posztot Hautzinger Tibor töltötte be 2014. nyarán bekövetkezett haláláig.Titkár 2004. óta Koch Tiborné.

2014. októbere, a tisztújító közgyűlés óta a jelenlegi vezetőség a következő:
Elnök: Holczinger Lajos,
Elnökhelyettes: Giffinger Mihály
Titkár: Koch Tiborné
Gazdasági felelős: Lakner Henrietta

Az egyesület székhelye a Móra-Iskola, majd a mosoni könyvtár volt, s aztán a Fehér Ló Közösségi Ház lett, annak átadása óta.

Az egyesület célként tűzte ki a német anyanyelv és hagyományok ápolását, a német ajkú polgárok identitásának erősítését, a város német nemzetiségű polgárainak összetartozásának hangsúlyozását. Igyekszik az egyesület a helyi, a megyei és az országos német önkormányzatok által kitűzött célok elérését tehetségéhez mérten támogatásával elősegíteni. Törekszik arra, hogy a városban nyomatékosan képviselje a helyi németség érdekeit.

Az egyesület havonta tart összejöveteleket,(a hónap 2. szerdáján) amelyet a mosoni templomban minden alkalommal német szentmise követ.

Az egyesület taglétszáma 40 fő körüli.

Szeretettel várjuk az új tagok jelentkezését!

Holczinger Lajos
egyesületi elnök


© 2014 Powered by WebSiter